bafra kuş cenneti


Martı,
kızılırmak deltası,bafra kuş cenneti .

    

bafra kuş cenneti koordenatları

Koordinatlar, :410 30' Kuzey360 05' Doğu Deltanın Alanı, :56.000 hektarSulak Alanlar, :16.110 hektar Kızılırmak. nehrinin taşıdığı alüvyonların oluşturduğu ülkemizdeki en büyük deltalardan birisidir. İdari olarak Samsun ilinin Engiz, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırları içerisinde yer almaktadır.Delta ovası, denizden güneye doğru basamaklar halinde yükselmektedir. Deltanını gerisinde, Kızılırmak nehrininher iki kenarında yay şeklinde uzanan ve yükseklikleri 600-800 metreyevaran Kuzey Anadolu Dağlarının ilk sırasını oluşturan platolar, daha gerideise 1000-1500 merte yüksekliğindeki dağlar yer almaktadır.Kızılırmak deltası,doğal özellikleri büyük ölçüde korunabilmiş, ülkemizin Karadeniz kıyısındakitek sulak alanıdır. Deniz, ırmak, göl, sazlık, bataklık, çayır, mera, orman, kumul ve tarım alanları gibi farklı ekolojik karakterlerdeki habitatların birarada bulunması, besin maddelerince zenginlik ve uygun iklim koşulları Delta'nın eşine az rastlanır öçlüde biyolojik çeşitliliğe sahip olmasını sağlamıştır. Delta'da, altısı doğu, birisi ise batı yakasında olmak üzere yedi adet göl bulunmaktadır. Deltanın batısında yer alan Karaboğaz gölünün çevresindeki sazlık vebataklık alanlarla birlikte toplam alanı 1.400 hektardır. Deltanın doğusunda yer alan göller ise Balık gölü, Uzun göl, Çernek gölü, Liman gölü, Gıcı gölü ve Tatlı göldür. Bunlardan Balık gölünün denizle bağlantısı vardır. Göllerin suları tatlı denebilecek kadar az tuzludur. Sadece, denizle bağlantısı olan Balık Gölü'nde denizden su girişinin olduğu dönemlerde tuzluluk artmaktadır. Tamamı sığ olan göllerin en derin yeri
su seviyesinin yüksek olduğu dönemlerde dahi 3 metreyi geçmez. Ortalama derinlik 1.5 metre civarındadır. İlkbaharda suların yükselmesiyle geniş alanlar su altında kalmakta, delta7nın doğu ölümündeki göllerin tamamına yakını berleşmekte ve tek bir gölü andırmaktadır. Bu dönemde, Balık gölü ile deniz arasında bulunan Galeriç ormanının da büyük bir kısmı su altında kalmakta ve eşsiz bir görünün oluşturmaktadır. Deltadaki karakteristik oluşumlardan biride göllerle deniz arasındaki kumullardır. 200-300 metreklik şeritler halinde kıyı boyunca uzanan kumulların yükseklikleri 7/8 metredir.Bazı yerlere 12 metre yüksekliğe ulaştıkları da görülmektedir 
bafra kuş cenneti kuş türleri
Gönderilen ResimGönderilen ResimGönderilen ResimGönderilen Resim
yalı çapkınıİbis(Çeltik Kargası),Sakarmeke,Balıkçıl, Dalgıç,Elmabaş, ördek.

Martı,Kuğu,Suna,ördek,göğsükızıl,boz bakalKarabakal,
   
                                
Bekasin,KılKuyruk, ördek,atmaca,Yaban Kazı,,yeşıl arıkuşu,Kaşıkçı Balıkçıl,
 
Macar,ördeği,Dikkuyruk,ördekYeşilbaş,ördek,Çamurcun,ördek,Sığırcık,Kız Kuşu,

 
 
İSPİNOZKırlangıç,Fiyu,ördek,Serçe,Sibirya Kazı,
angut ördeği,turna,filamingo,Sülün (Kafkas),Kara Karga,Karga,

 
 Çulluk,Pelikan,Hüthüt,TahtalıÜveyik,Sarı Asma,
Karabatak,Saka,sarı kuyruksallayan,kuyruk sallayan,bülbül,tarla kuşu,
 
Glareola pratincola02.jpg
iskete,doğançalıkuş,baykuş,bataklık kırlangıcı,kervan çulluğu,
  
kara leylek,bıldırcın,kumru,Leylek,kara kaz,toy,


boz ördek,çayırcı ördeği,balaban  dişi,balaban  erkek,florya,ağaçkakan,
Alakarga


Çalıkuşu


alakese, (alakarga)kepce ördeği,cozlak,çaiıkuşu,tepeli toygar,saz horozu,

saz tavuğu,örümcek kuşu

 

 

 

  

 

doğa koruma

Kızılırmak Deltası OVA'sının (Engiz-Bafra ve Alaçam sınırlan arasında kalan)büyük bir kısmı21.04.1994tarihinde I.derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınmıştır Buna ek olarakCernek Gölü ve çevresi 1984 yılında Yaban Hayatı Koruma Sahası (4000 ha) ilan edilmiştir.1996 yılında Bayındırlık Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı, DHKD ile işbirliği içinde deltadakitüm arazi kullanım ilkelerini belirleyen bir Çevre Düzeni Planı hazırlamış ve uygulamaya koymuştur.ÖBA aynca 1998 yılında, Türkiye'nin taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi çerçevesinde Ramsar Alanı olarak ilan edilmiştir. OVA barındırdığı tepeli pelikan, erguvani balıkçıl, karaleylek, kaşıkçıl, bozördek, Macar ördeği pasbaş patkaturna,kocagöz ve bataklıkkırlangıcıüreme popülasyonları nedeniyle Önemli Kuş Alanı(ÖKA No. 56) oarakbelirlenmiştir. Alan aynı zamanda, kışı geçiren sukuşu popülasyonuna vegöç sırasında çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği de yapar.Alanda bulunan Bern Sözleşmesi'ne göre Tehlike Altındaki Habitatlar:15.A24 - Öksin tuzcul bataklıkları,16.2283 - GüneyKaradeniz sabit kumulları,44.43 -Güneydoğu Avrupadişbudak-meşekızılağaçormanları.Tehditlerve Diğer KorumalarKızılırmak Deltası'nın tarım alanlan kazanmak amacıyla kurutul- maya başlanması 1948 yılına dayanır. Bu amaçla drenaj kanalları inşaedilerek, Kızılırmak seddelenmeye başlanmış ve toplam 55.000 haalanda taşkın kontrolü sağlanmıştır. Altınkaya Ba-rajı'nın (1990) veDerbent Barajı'nın(1992) yapımıyla deltadatarım alanlan kontrollüolarak sulanmaya başlanmıştır. Buna karşın, Kızılırmak'ın deltayataşıdığı mil engellenmiştir. Daha sonra hazırlanan Bafra SulamaProjesi ile, deltanın doğusunda12,119 ha alanın kurutulması vetoplam 35.000ha alanın sulanması hedeflenmiştir. Deltanın tarımalanlarına dönüştürülmesi çalışmaları çerçevesinde, Devlet Suİşleri (DSİ) tarafından 1992 yılında gölleri ana su kaynaklarındankesecek 35 km uzunlukta bir kuşaklama kanalı inşa edilmeyebaşlanmıştır.Ancak DHKD'nin girişimleri ve kaynak yetersizliği sonucu bu kanalın yapımı durdurulmuştur. 1994/5yıllanndaDHKD'nin çabalarıyla kanalındoğal çevre yeetkisinideğerlendirmek amacıyla alanda bir hidroloji araştırmasıgerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak DSİ bu projeyi yeniden değerlendirerek kanal güzergahınındeltaya uzak olan tarım alanlarının kenarından geçirilmesine kararvermiştir.Tarım alanlarından akıp gelen kirli sular ve Bafra yerleşimmerkezinin kanalizasyonu, ÖBA'daki sukaynaklarına yönelikönemli bir tehditdir. Avlanan balık miktarındaki olağanüstü düşüş(1970'li yıllardayılda yaklaşık 500 ton - 1990'lı yılların ortasındayılda 125 ton) yüksek olasılıkla sulakalanlardaki ötrofikasyonun birsonucudur. Bafra Belediyesi'nin 2000 yılında yaptırdığı kanalizasyon ve arıtma tesisi bu konuda atılmış olumlu bir adımdır. Alanın doğu ucundaki ormanlık alanlarda ve deniz kıyısı boyuncaçeşitli yerlerde yapımı süren ikincikonut inşaatları, ÖBA içindekikumullar ve subasar ormanlar için en önemli tehlikedir. Örneğin,son yıllara kadar Galeriç Ormanı yakınlarında ve deniz kıyısında300'ün üzerinde konut yapımı tamamlanmıştır.Yapılaşmanın yasal olmadığını ve binaların yıkılması gerektiğini bildirenmahkeme kararlarına ve alandaki mülkiyet anlaşmazlığındançıkan çok sayıda davaya karşın bu konuda bir sonuçalınamamıştır. Alan için geçerli olan Doğal Sit koruma kararlarının uygulanmaya çalışılmasına yerel halk tepki göstermiştir

KUŞ ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

  

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam194
Toplam Ziyaret260211
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar2.91592.9275
Euro3.26933.2824
Hava Durumu
Anlık
Yarın
34° 35° 21°
Saat
SEM BALIK AĞI

 ANA SAYFA

HAZIR BALIK AĞ I

PAKET AĞLAR

OLTA KAMIŞLARI

MAKİNALAR

MAKİNALAR

MİSİNA ÇEŞİTLERİ

AKSASUARLAR

KANCA ÇEŞİTLERİ

BALIKCILIK VE DENİZCİLİK